Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Místní vyhlášky a důležité zákony

Místní vyhlášky a důležité zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od:

Účinnost do:

Ceník k OZV obce Prasklice č. 2_2021.pdf 3. 3. 2022  
OZV OSOH 2-2021.pdf 27. 12. 2021  
OZV_ MP OSOH 1-2021.pdf 1. 1. 2022  
Řád veřejného pohřebiště Prasklice - 2020.pdf 30. 10. 2020  
 vyhláška č.3 2019.pdf 22. 12. 2019  
 Vyhláška č.2 2019.pdf 22. 12. 2019  

Obecně závazná vyhláška č. 1 - 2019 systémová.pdf

15. 11. 2019  27. 12. 2021

OZV č. 1.2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1. 2. 2016  1. 1. 2022

OZV č. 3/2015 Tržní řád obce.pdf

 20. 6. 2015  
OZV č. 2/2015 Systém shromažďování a sběru kom. odpadů...

6. 3. 2015

 14. 11. 2019

OZV č. 1/2015 Požární řád obce

6. 3. 2015

 
OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, .... 1. 1. 2013  

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

26. 1. 2011

 

OZV č.3/2001 kterou se stanoví systém shromažďování,sběru,...komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

1. 1. 2002

19. 2. 2015

OZV č.1/2001 kterou se vydává Požární řád obce Prasklice

1. 2. 2001

19. 2. 2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech