Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Důležité informace pro občany Prasklic > Kontejner

Sběrné kontejnery jsou umístěny na dvoře bývalé budovy Jednota a jsou určeny pro:
- biologický odpad
- směsný komunální odpad
- kovy

Provoz kontejnerů v roce 2023: každou sobotu v lichý týden (shodný s vývozem popelnic) od 10:00 do 11:00 hod.

Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky  odpadů, než pro které jsou určeny!

Pro komunální odpad, který lze třídit (papír, plasty, sklo), jsou určeny sběrné nádoby umístěné na parkovišti u Obecního úřadu.
Pytlový sběr plastového odpadu a papíru probíhá dle harmonogramu: https://www.obecprasklice.cz/trideni-odpadu